واژه نامه سیم کابل

واژه نامه سیم کابل

واژه نامه سیم و کابل
نویسنده:مارک مارسلی وآددم شولمن
مترجم:مهندس عباس کحال زاده
دانلود کنیددانلود واژگان سیم و کابل

نظرات بازدیدکنندگان